קיבוץ אפקאריה גולדהקר

אריה גולדהקר

שנת לידה 1917 שנת פטירה 1996
-

קבצים ומסמכים: