קיבוץ אפקיהושע וושצינה

שנת לידה 1907 שנת פטירה 1999
-

קבצים ומסמכים: