קיבוץ אפקלאה בכר

לאה בכר (עאדי)

שנת לידה 1915 שנת פטירה 2008
05/09/2008 -