קיבוץ אפקחיה בודניוב

שנת לידה 1922 שנת פטירה 2013
-