קיבוץ אפקשלמה שטיפמן -

שלמה שטיפמן

-

קבצים ומסמכים: