קיבוץ אפקמוזמנים להרשם ונודיע לכם כאשר מחזור הקליטה הקרוב יפתח.