קיבוץ אפק

משקי הקיבוצים

 | עדכון אחרון: 04/07/2020 16:17

משקי הקיבוצים הינו ארגון קניות ארצי שמטרתו בניית פעילויות המקנות ערך מוסף אסטרטגי לבעליו. 

משקי הקיבוצים הנמצאת בבעלות הקיבוצים, הינה אגודה שיתופית חקלאית (אגש"ח) אשר הוקמה בשנת 1996.

משנת 2003 החלה האגודה לרכז תחת קורת גג אחת את כוח הקנייה הגדול של התנועה הקיבוצית,

הקיבוצים וחברי הקיבוצים בישראל. כיום חברים בקבוצה 270 קיבוצים ומושבים מכל הזרמים.
הקבוצה פועלת כגוף בעל איתנות פיננסית הנותן באמצעות קיבוץ היתרונות לגודל, ערך אסטרטגי מוסף לבעליו:

הקיבוצים, חברי הקיבוצים והתעשייה הקיבוצית.  

 

אתר משקי הקיבוצים

 

משקארד - הטבות אשראי לחברי הקיבוצים