קיבוץ אפקספריה בזמן הסגר:

ספריה (11/01/2021 12:26)

הספרייה ממשיכה לתת שירותי השאלה ואיסוף ספרים - מרחוק.

יש לפנות אלי (052-6690846) בשעות הפתיחה

אכין עבורכם הספרים המבוקשים:

בימי א', בין 8:00 - 13:00, ובין 16:00 -18:00

בימי ה', בין 16:00 - 18:00

בימי ו', בין 8:00 - 12:00

אין להיכנס לתוך הספריה.  שבוע נפלא, עירית