קיבוץ אפקותיקים - בית הדקל - ביקור בגד"ש 10.2021

20/10/2021 11:48