קיבוץ אפק



תצלום אויר משנת 1965

20/10/2021 12:35