קיבוץ אפקצרו עמנו קשר - קיבוץ אפק

קיבוץ אפק מיקוד: 3004200
טלפון: 04-8784064
וואטסאפ: 
פקס: 04-8741401
דוא"ל: [email protected]

שרה / הילה -  04-8784064 , 04-8784247

מקוצר: 4064, 4247

מנהלת קהילה: אורנה דגון 04-8784158

מנהל עסקי: עומרי שוהם 04-8784044