קיבוץ אפקספריה
דבורה עומר על ילדותה בקיבוץ מעוז חייםגיל חובב "כך היה"