קיבוץ אפק

ועד מקומי אפק

ועד מקומי (04/07/2020 16:10)

ועד מקומי אפק פועל בזהות ועדים עם האגודה השיתופית החקלאית.

 

פרוטוקולים